La direcció de GRUP ROCXI ha decidit tancar els seus restaurants Rocxi Beach i Vila del Rocxi fins a nou avís per vetllar per la seguretat del nostres clients i empleats com a mesura preventiva al COVID-19. Agraïm la seva comprenssió.

GOOD FRIENDS, GOOD FOOD, GOOD TIMES.