CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB


Destinatari i condicions d’utilització del lloc web

El present avís legal regula l’ús del servei del lloc web d’Internet rocxibeach.com i els seus sinònims (* .rocxibeach.com) que FAMILY S06, S.L. amb domicili social a Passeig Marítim, 177bis, 08860 Castelldefels, Barcelona, Espanya amb CIF B-65991085 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 43682, Foli 203, Full B435347, Inscripció 1ª posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web rocxibeach.com comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats en el web, sota la versió publicada i vigent en cada moment, de manera que si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir-se de fer ús del lloc web rocxibeach.com.

Condicions d’utilització per a l’usuari

Les pàgines del lloc web rocxibeach.com poden ser visitades lliurement exceptuant aquelles que s’incloguin en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que FAMILY S06, S.L., ofereix al lloc web rocxibeach.com i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de FAMILY S06, S.L. , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

FAMILY S06, S.L., tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre que no reprodueixin idènticament el lloc web rocxibeach.com . En el cas de disposar d’un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l’usuari ha de saber que està entrant a rocxibeach.com i ha de percebre en el seu navegador la URL.

Propietat industrial i intel·lectual

La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, marques comercials, logotips, arxius d’àudio i vídeo, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

Així mateix, i sense perjudici del que s’ha esmentat, el contingut d’aquest lloc web també té la consideració de programa d’ordinador i li és d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent sobre la matèria. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de FAMILY S06, S.L.

Els Usuaris s’han d’abstenir d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.

FAMILY S06, S.L. es reserva el dret de promocionar, difondre i publicitar aquest lloc web utilitzant a aquest efecte qualsevol dels continguts que hi hagi en ell publicats, inclòs contingut textual, fotogràfic o audiovisual.

Exclusió de responsabilitat

FAMILY S06, S.L., es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web rocxibeach.com , així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos. L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del lloc web rocxibeach.com i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.

FAMILY S06, S.L., no garanteix la veracitat dels continguts aportats pels usuaris de rocxibeach.com ni es fa responsable de qualssevol dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries contingudes al lloc web rocxibeach.com . En cas que vostè consideri que algun contingut atempta contra la legalitat vigent li preguem ens ho comuniqui per ocultar el contingut al públic general i posar-lo a disposició de l’organisme legal competent.

FAMILY S06, S.L.
Passeig Marítim, 177bis
08860 Castelldefels (BCN)
Tel. +34 93 645 20 50
E-mail: info@rocxibeach.com

FAMILY S06, S.L., no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web rocxibeach.com ni es fa responsable de qualssevol dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús del lloc web rocxibeach.com.

La responsabilitat de les dades proporcionades pels anunciants són responsabilitat dels anunciants. FAMILY S06, S.L. no pot garantir l’autenticitat de totes les dades proporcionades pels anunciants.

Dades personals i / o d’empresa

FAMILY S06, S.L., d’acord amb la legislació vigent Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i Llei 34/2002, de 11 de juliol de serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic, us informa que mitjançant la tramesa de les dades sol·licitades en els formularis d’aquest lloc web, les seves dades personals i / o dades com a empresa quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de FAMILY S06, S.L. , emmagatzemat en sistemes ubicats a la Unió Europea, amb la finalitat de remetre la informació que ens sol·liciti i remetre-li en el futur informació sobre temes que estimem seran del seu interès.

Vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades personals en els termes previstos a la referida LOPD, a la seu de FAMILY S06, S.L.:

FAMILY S06, S.L.
Passeig Marítim, 177bis
08860 Castelldefels (BCN)
Tel. +34 93 645 20 50
E-mail: info@rocxibeach.com

Si inclou en el present formulari d’aquest lloc web dades de caràcter personal i / o dades d’empresa referents a terceres persones i / o empreses, haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, sol·licitar la seva autorització informant-los dels termes continguts en els paràgrafs anteriors.